Garantietermijn

U heeft standaard 2 jaar garantie op uw aankoop, met uitzondering van losse lichtbronnen, meegeleverde batterijen en glas.  U kunt uw garantie aanvraag aanmelden via ons digitale GARANTIEFORMULIERBij Lampentoppers.nl is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Bij vervangingen onder de garantie blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn. Vanaf de dag dat uw bestelling is geleverd heeft u 2 jaar garantie op uw aankoop.

Garantie uitzonderingen

Glaswerk, losse lichtbronnen en batterijen vallen niet onder de garantie. Op de garantie kan geen wettelijke aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door de volgende zaken:

  • veranderingen in of aan het artikel die door u of derden zijn aangebracht
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
  • van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc
  • oververhitting door gebruik van een te hoog wattage lichtbron
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht.
  • gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik dan waarvoor het artikel is bedoeld

Indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door uzelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergoeding verzendkosten 

Binnen de garantietermijn komen de verzendkosten voor rekening van Lampentoppers, indien de klacht ongegrond is, zal Lampentoppers de kosten in rekening brengen bij de koper.

Retouradres

Lampentoppers.nl
t.a.v. Afdeling retouren
Sniep 24 Diemen
Nederland

Retourzendingen zonder ingevuld garantieformulier kunnen door ons niet in behandeling worden genomen en dus ook niet gecrediteerd.
 

Schade

Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 48 uur en na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt. De kosten voor het retour zenden zullen in dit geval vergoed worden. Mocht u, om welke reden dan ook af willen zien van een nieuw of vervangend product, dan wordt dit gezien als een retourzending. 

Crediteringstermijn

Lampentoppers vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Lampentoppers.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.